Carspot

باری سه طرف باز شو پادرا پلاس لانگ

 • ابعاد(میلیمتر) :طول 3000 عرض 1700
 • شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • بدنه :تاج و دربها: ورق فولادي خمكاري شده با ضخامت 1/5 ميلي متر
 • ساختار ورق كف :ورق فولادي با ضخامت 3 ميلي متر
Carspot

تیغه دار حمل نوشابه وانت نیسان

 • ابعاد(میلیمتر) :1700*1700*2400 ميلي متر
 • شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • بدنه :بدنه جلو و عقب: ورق فولادي با ضخامت 2 ميلي متر/ سقف:‌ ورق فولادي با ضخامت 1/5 ميلي متر
 • ورق كف :ورق فولادي - ضخامت 3 ميلي متر با شیب عرضی استاندارد
Carspot

تیغه دار حمل نوشابه پادرا پلاس

 • ابعاد(میلیمتر) :1700*1700*2400 ميلی متر
 • شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • بدنه :بدنه جلو و عقب: ورق فولادي با ضخامت 2 ميلي متر/ سقف:‌ ورق فولادي با ضخامت 1/5 ميلي متر
 • ساختار ورق كف :ورق فولادي - ضخامت 3 ميلي متر با شیب عرضی استاندارد
Carspot

تیغه دار حمل نوشابه پادرا پلاس لانگ

 • ابعاد(میلیمتر) :1700*1700*3000 ميلي متر
 • ساختار شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • ساختار بدنه :بدنه جلو و عقب: ورق فولادي با ضخامت 2 ميلي متر/ سقف:‌ ورق فولادي با ضخامت 1/5 ميلي متر
 • ساختار ورق كف :ورق فولادي - ضخامت 3 ميلي متر با شیب عرضی استاندارد
Carspot

كمپرسی وانت نیسان زامیاد (بنزینی)

 • ابعاد(میلیمتر) :450*1500*2400 ميلی متر
 • ساختار شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • ساختار بدنه :ورق فولادی تقويت شده با ضخامت 3 ميلی متر
 • ساختار درب :ورق فولادی تقويت شده با ضخامت 3 ميلي متر/ مكانيزم باز شوندگي درب همزمان با تخليه بار و بدون دخالت اُپراتور
Carspot

كمپرسی وانت نیسان زامیاد (دوگانه سوز)

 • ابعاد(میلیمتر) :450*1500*2400 ميلي متر
 • شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • بدنه :ورق فولادی تقويت شده با ضخامت 3 ميلي متر
 • درب :ورق فولادی تقويت شده با ضخامت 3 ميلی متر/ مكانيزم باز شوندگي درب همزمان با تخليه بار و بدون دخالت اُپراتور
Carspot

كمپرسی وانت پادرا پلاس (بنزینی/دوگانه سوز)

 • ابعاد(میلیمتر) :450*1500*2400 ميلی متر
 • شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • بدنه :ورق فولادی تقويت شده با ضخامت 3 ميلی متر
 • ساختار ورق كف :ورق فولادی با ضخامت 4 ميلي متر
Carspot

مسقف چادری پادرا پلاس لانگ

 • ابعاد(میلیمتر) :1700*1700*3000 ميلی متر
 • شاسی :فولاد با استحکام بالا
 • بدنه :تاج جلو از مقاطع پروفیل مخصوص آلومینیومی / ورق خمکاری با ضخامت 1.5 میلیمتر سقف‌ ثابت
 • درب های جانبی :تعداد و محل قرارگيری: 2 درب (هر طرف یک درب دارای قلاب به منظور مهار چادر و با قابليت باز شدن رو به پايين - ارتفاع 400 ميلي متر) -- جنس: مقاطع پروفیل مخصوص آلومینیومی/ ورق خمکاری با ضخامت 1.5 میلیمتر