نقشه

تماس با ایران کاوه سایپا

آدرس شركت : کیلومتر 8 اتوبان کرج - قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب شرکت سوپا، انتهای بلوار کاوش  كد پستى : 3365166336

واحد فروش : 02634996344  واحد بازرگانی : 02634996324  نمابر دفتر مديريت : 02634996333  نمابر دبيرخانه : 02634996370 

مركز تلفن : 18-34996316-026

ایمیل:  info@irankavehsaipa.com