داود يگانه
مدير حراست
عرفان عقبایی خاک
مدیر حوزه مدیرعامل و ارتباطات
حسين صفايى نيكجو
مدير مالى
حميدرضا تاج پور
مدیر امور حقوقی و قراردادها
ايزديار امانى
مدیر بازرگانی
عباد ناصری
مدیر نت و خدمات فنی
سیدمحمدامین مهدوی
مدیر طرح و برنامه
مهدی نجفی
مدیر بازاریابی و فروش
مجتبی خلیلی
مدیر مهندسی
شهرام احمدزاده پناهی
مدیر حسابرسی داخلی
جمشید حسین زاده فضل
سرپرست مدیریت بازرسی
محمود مسعودی
مدیر کیفیت
ایرج میرکامرانی
مدیر برنامه ریزی جامع تولید