مراسم معارفه مديرعامل شركت ايران كاوه سايپا برگزار شد
1396/09/27

در مراسمي با حضور مدير عامل گروه سايپا و جمعي از مديران ارشد گروه , آقاي محمدرضا اكبري به عنوان مديرعامل جديد شركت ايران كاوه معرفي شد.