آدرس شرکت: کیلومتر 8 اتوبان کرج - قزوین، نرسیده به پل کردان، جنب شرکت سوپا، انتهای بلوار کاوش

تلفن تماس: 2-92108270-026

تلفن دفتر فروش: 92108269-026 و 92108292-026

آدرس دفتر فروش تهران: كیلومتر 17 جاده مخصوص كرج، سه راه اندیشه، كیلومتر 3 خیابان سالمندان قدس

تلفن تماس: 46899463-021

کد پستی: 3365166438

صندوق پستی: 363-31975

پست الکترونیک: INFO@IRANKAVEHSAIPA.COM