بنام خداوند بخشنده مهربان

موفقيت و تعالي هر سازماني به دانش و توانايي مديران آن سازمان بستگي دارد . تفكر ، تخصص و خلاقيت مدير يك سازمان به عنوان موتور محركه آن عمل ميكند شركت ايران كاوه سايپا تلفيقي است از دانش ، تخصص ، تجربه جهت ارائه ي محصولات با كيفيت و خدمات مناسب به مشتريان .

ما بر اين باوريم كه توسعه شركت جز با اتكا به منابع انساني توانمند و متخصص تحقق نخواهد يافت ، در همين راستا تلاش در جهت مشتري مداري ، ارتقاء كيفيت خدمات ، رضايت كاركنان و تامين منافع استفاده كنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده ، نه يك شعار ، بلكه براي ما اعتقاد و باور است .

تدوين سياست هاي توسعه اي در جهت نيل به هدف نهايي ايران كاوه سايپا كه همان خلق بالاترين ارزش براي مشتريان و كسب حداكثر رضايت آنان است در دستور كار ما قرار گرفته و به همين منظور نيز افزايش بهره وري ، بهبود مستمر ، ارتقاي دانش و كاهش هزينه ها جزء اولويت ها و برنامه هاي مديران اين سازمان است .

كسب رضايت ، خشنودي و اعتماد جامعه و مشتريان ، ماموريت و تعهدي بسيار بزرگ در راستاي تعريف موفقيت و پيشرفت است . در طول سال ها ي فعاليت شركت ايران كاوه سايپا ، ساختار اين شركت همواره به سمت تغيرات هدفمند ، اصلاح شده است . نگاشت و پندار يك مدل كسب و كار جديد براي همراهي با جامعه ، ابتكار عمل اين شركت در ايجاد ارزش هاي كسب و كار است .

در اين ميان ايران كاوه سايپا هم به عنوان بنگاه اقتصادي و با داشتن تجارب مفيد ، همواره تلاش نموده است گام هايي در جهت رشد و تعالي خود بردارد تا مجال تامين رضايت حداكثري مشتريانش را داشته باشد .

مديرعامل

حسين شهرياري